Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Maison DIY

Artikel 1 : IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Maison DIY

Naam ondernemer: Minnekeer Ilse

Vestigingsadres: Krommenelststraat 16, 8908 Vlamertinge

Tel.: +32(0)474205494 te bereiken op werkdagen van 18 u tot 22 u

E-mailadres: maisondiy1@gmail.com

btw: BE0683547320

Artikel 2 : ALGEMEEN

De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten, bestellingen, aanbiedingen en diensten die door Maison DIY geleverd/gemaakt worden.

Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

Artikel 3 : HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Deze product beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige productinformatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 : BESTELPROCEDURE

Je kan 24u per dag, 7 dagen per week bestellen via onze webshop, e-mail of

via onze Facebookpagina Maison DIY

De procedure verloopt als volgt:

Optie 1: Webshop

Via onze website kan je de gekozen producten toevoegen in de winkelwagen, je volgt de aangegeven bestelprocedure om uw bestelling af te ronden.

Optie 2: E-mail

Je kan bij interesse in een product steeds een e-mail sturen naar maisondiy1@gmail.com

Optie 3: Facebook

Je kan bij interesse in een product steeds een privé bericht verzenden via onze Facebookpagina Maison DIY.  Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van ons een bevestiging e-mail. In deze bevestiging staat een overzicht van u bestelling en het totaalbedrag van uw bestelling inclusief verzendingskosten en het vermoedelijke leveringsschema.

Artikel 5 : DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens wettelijke prijswijzigingen.

Maison DIY hanteert geen minimum bestelbedrag

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal en exclusief verzendkosten.

(btw-vrijstellingregeling wegens kleine onderneming)

Artikel 6 : BETALINGEN

Wij zien de betaling van het totaalbedrag inclusief verzendkosten graag binnen 5 dagen tegemoet, door middel van overschrijving op ons rekeningnummer.

IBAN: BE52 7360 4404 2209

BIC: KREDBEBB - KBC

Met vermelding van uw naam en ordernummer.

Uw bestelling wordt geannuleerd indien het totaalbedrag incl. verzendkosten niet binnen genoemde 5 dagen door Maison DIY ontvangen is.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte en vermelde betaalgegevens onverwijld aan Maison DIY te melden.

Artikel 7 : LEVERING/AFHALEN

Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden.

De verzendingsdatum zal u per e-mail medegedeeld worden.

Indien onverhoopt artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, of een langere levertermijn hebben, wordt dit per email aan u gemeld worden.

Levertijd: staat op 5 tot 10 werkdagen vanaf de ontvangen betaling.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schadevergoedingen of annuleren van de bestelling.

Verzending:

Alle bestellingen worden verzonden via Bpost, de vermelde verzendkosten zijn enkel van toepassing voor België.

Indien u goederen in een ander land wilt laten leveren, neem dan gerust contact via maisondiy1@gmail.com voor een offerte op maat.

De bestelling wordt afgeleverd op het door u opgegeven adres. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. Deze kosten van transport en levering kunnen afzonderlijk aan de koper overgemaakt worden.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van nietlevering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Maison DIY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal, en de daardoor geleden schade, van de goederen, aan het verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hierover.

Indien u zekerheid wilt over uw bestelling dan kan u er voor kiezen de bestelling verzekerd te laten versturen, de extra kosten hiervoor komen geheel voor de koper

Tevens is de koper verplicht de geleverde goederen onmiddellijk bij levering op transportschade en op mankementen te controleren, en bij eventuele schade dit binnen de 24 uur te melden aan

Maison DIY

Afhalen:

Naast het verzenden van de artikelen, bestaat ook de mogelijkheid om uw bestelling na afspraak op te komen halen op volgend adres:

Krommenelststraat 16, 8908 Vlamertinge

Ophalen na ontvangst van het factuurbedrag(gepersonaliseerde producten) op onze rekening. Geen betaling met bancontact mogelijk!

De verzendkosten komen in dit geval te vervallen.

Artikel 8 : AANSPRAKELIJKHEDEN

Maison DIY betracht de uiterste zorg in het ontvangst nemen en de uitvoering van de bestelling.

Tevens is er de nodige zorg besteed aan alle (handgemaakte) producten. Maison DIY is nimmer aansprakelijk voor de schade die voorkomt uit het onjuist gebruik van een door Maison DIY geleverd product. Maison DIY is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Maison DIY.

De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende product/artikel hebt betaald.

Afbeeldingen:

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc., op de website van Maison DIY worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit wat betreft kleur, afmetingen, gewicht en textuur van het materiaal.(De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben).

Communicatie en verwerking:

Maison DIY is een webwinkel en daarom afhankelijk van derden zoals een internet provider, Maison DIY is niet aansprakelijk voor communicatie verlies en vertraging van het verwerken van de bestelling door nalatigheid bij deze partijen.

Maison DIY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle bovenstaande aangehaalde afwijkingen, deze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 : RETOURNEREN/HERROEPINGSRECHT

Maison DIY doet zij uiterste best om alle (handgemaakte) producten op een zo goed mogelijke manier te creëren. Voldoet een product echter niet aan uw eisen of wensen dan bieden wij de mogelijkheid om betreffende artikel conform de algemene voorwaarden in de rubriek HERROEPINGSRECHT te retourneren.

Artikel 10 : PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden versterkt en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen en voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings.

Artikel 11 : TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Maison DIY is, naast deze Algemene Voorwaarden, het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Algemene Voorwaarden Maison DIY – 2018

Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN Maison DIY
Artikel 1 : IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Maison DIY
Naam ondernemer: Minnekeer Ilse
Vestigingsadres: Krommenelststraat 16, 8908 Vlamertinge
Tel.: +32(0)474205494 te bereiken op werkdagen van 18 u tot 22 u
E-mailadres: maisondiy1@gmail.com
btw: BE0683547320


Artikel 2 : ALGEMEEN
De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten, bestellingen, aanbiedingen en diensten die door Maison DIY geleverd/gemaakt worden.
Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

Artikel 3 : HET AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Deze product beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige productinformatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 : BESTELPROCEDURE
Je kan 24u per dag, 7 dagen per week bestellen via onze webshop, e-mail of
via onze Facebookpagina Maison DIY

De procedure verloopt als volgt:
Optie 1: Webshop
Via onze website kan je de gekozen producten toevoegen in de winkelwagen,
je volgt de aangegeven bestelprocedure om uw bestelling af te ronden.
Optie 2: E-mail
Je kan bij interesse in een product steeds een e-mail sturen naar maisondiy1@gmail.com
Optie 3: Facebook
Je kan bij interesse in een product steeds een privé bericht verzenden via onze
Facebookpagina Maison DIY

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van ons een bevestiging e-mail.
In deze bevestiging staat een overzicht van u bestelling en het totaalbedrag van uw bestelling inclusief verzendingskosten en het vermoedelijke leveringsschema.

Artikel 5 : DE PRIJS
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens wettelijke prijswijzigingen.
Maison DIY hanteert geen minimum bestelbedrag
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal en exclusief verzendkosten.
(btw-vrijstellingregeling wegens kleine onderneming)

Artikel 6 : BETALINGEN
Wij zien de betaling van het totaalbedrag inclusief verzendkosten graag binnen 5 dagen tegemoet, door middel van overschrijving op ons rekeningnummer.
IBAN: BE52 7360 4404 2209
BIC: KREDBEBB - KBC
Met vermelding van uw naam en ordernummer.

Uw bestelling wordt geannuleerd indien het totaalbedrag incl. verzendkosten niet binnen genoemde 5 dagen door Maison DIY ontvangen is.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte en vermelde betaalgegevens onverwijld aan Maison DIY te melden.

Artikel 7 : LEVERING/AFHALEN
Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden.
De verzendingsdatum zal u per e-mail medegedeeld worden.
Indien onverhoopt artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, of een langere levertermijn hebben, wordt dit per email aan u gemeld worden.

Levertijd: staat op 5 tot 10 werkdagen vanaf de ontvangen betaling.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schadevergoedingen of annuleren van de bestelling.

Verzending:
Alle bestellingen worden verzonden via Bpost, de vermelde verzendkosten zijn enkel van toepassing voor België. Ook is het mogelijk om de bestellingen op te halen bij Maison DIY na het maken van een afspraak.
Indien u goederen in een ander land wilt laten leveren, neem dan gerust contact via
maisondiy1@gmail.com voor een offerte op maat.
De bestelling wordt afgeleverd op het door u opgegeven adres.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. Deze kosten van transport en levering kunnen afzonderlijk aan de koper overgemaakt worden.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Maison DIY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal, en de daardoor geleden schade, van de goederen, aan het verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hierover.
Indien u zekerheid wilt over uw bestelling dan kan u er voor kiezen de bestelling verzekerd te laten versturen, de extra kosten hiervoor komen geheel voor de koper
Tevens is de koper verplicht de geleverde goederen onmiddellijk bij levering op transportschade en op mankementen te controleren, en bij eventuele schade dit binnen de 24 uur te melden aan Maison DIY

Afhalen:
Naast het verzenden van de artikelen, bestaat ook de mogelijkheid om uw bestelling na afspraak op te komen halen op volgend adres:
Krommenelststraat 16, 8908 Vlamertinge
Ophalen na ontvangst van het factuurbedrag(gepersonaliseerde producten) op onze rekening of tegen contante betaling bij ophalen, geen betaling met bancontact mogelijk!
De verzendkosten komen in dit geval te vervallen.

Artikel 8 : AANSPRAKELIJKHEDEN
Maison DIY betracht de uiterste zorg in het ontvangst nemen en de uitvoering van de bestelling. Tevens is er de nodige zorg besteed aan alle (handgemaakte) producten. Maison DIY is nimmer aansprakelijk voor de schade die voorkomt uit het onjuist gebruik van een door Maison DIY geleverd product. Maison DIY is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Maison DIY.
De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende product/artikel hebt betaald.

Afbeeldingen:
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc., op de website van Maison DIY worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit wat betreft kleur, afmetingen, gewicht en textuur van het materiaal.(De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben).

Communicatie en verwerking:
Maison DIY is een webwinkel en daarom afhankelijk van derden zoals een internet provider
Maison DIY is niet aansprakelijk voor communicatie verlies en vertraging van het verwerken van de bestelling door nalatigheid bij deze partijen

Maison DIY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle bovenstaande aangehaalde afwijkingen, deze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 : RETOURNEREN/HERROEPINGSRECHT
Maison DIY doet zij uiterste best om alle (handgemaakte) producten op een zo goed mogelijke manier te creëren. Voldoet een product echter niet aan uw eisen of wensen dan bieden wij de mogelijkheid om betreffende artikel conform de algemene voorwaarden in de rubriek HERROEPINGSRECHT te retourneren.

Artikel 10 : PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden
Door ons niet aan derden versterkt en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen en voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings.

Artikel 11 : TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Maison DIY is, naast deze Algemene
Voorwaarden, het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.


Algemene Voorwaarden Maison DIY – 2018(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2020 Maison DIY | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel